Peter Goossens is met zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’ genomineerd.

Het gerealiseerde onderzoek heeft geleid tot concrete interventiestrategieën voor verpleegkundigen om zowel patiënten als naasten beter kunnen ondersteunen in deze voor iedereen zeer ingrijpende periode. Veel (gedwongen) opnamen vanwege manie worden als traumatisch ervaren en hebben daarmee een grote invloed op de kwaliteit van leven van betrokken patiënten en hun naasten. Het is daarmee een zeer relevante en complete onderzoekscyclus die een veel grotere reikwijdte heeft dan louter de behandeling op de opnameafdelingen.

Over de Willem Nolen Prijs
Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Het officiele bericht over de nominaties voor de Willem Nolen Prijs 2020 is te vinden op de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS): https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/nieuws/2020/09/30/genomineerden-willem-nolen-prijs-2020-bekend/