Het Fonds Sluyterman van Loo heeft 3.500 euro ter beschikking gesteld voor het project 'ik woon hier' van Dimence. Met dit bedrag worden voor ruim dertig ouderen in Huis aan de Dijk op Brinkgreven in Deventer zogeheten ‘true doors’ gerealiseerd. Een true door is een sticker op ware grootte die de aanblik van de standaarddeur vervangt. De patiënt krijgt een eigen voordeur die eruit ziet als de deur van het huis waar zij jaren gewoond heeft.

"Mag ik dan echt zelf mijn eigen voordeur uitzoeken? Dan voelt het of ik weer thuis ben. Ik heb zoveel fijne herinneringen aan die tijd." Een voordeur staat vaak symbool voor een bepaalde periode in iemands leven of een plek waar iemand met plezier gewoond heeft. Wanneer iemand langdurig wordt opgenomen binnen een zorginstelling heeft dit veelal een enorme impact. Een true door maakt het mogelijk om de oude visueel mee te nemen naar de nieuwe woonomgeving. Ook kan de voordeur zo herinneringen stimuleren en fungeert de deur als herkenningspunt.

Op dit moment inventariseert het team de wensen van de patiënten, bijvoorbeeld de voordeur van hun ouderlijk huis of van een vroegere woning. Dit najaar worden de 'nieuwe' deuren geplaatst.

Het Fonds Sluyterman van Loo bevordert het welbevinden van ouderen in Nederland. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen.