Veel therapeuten en artsen vinden het lastig om patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten te behandelen. Dit kan komen door een gebrek aan kennis, zegt ook Lineke Tak, psychiater bij Dimence. Daarom is dit handboek ontwikkeld. Het is geschreven door experts in de geneeskunde, psychologie, fysiotherapie en andere relevante vakgebieden. Op een heldere manier worden de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding bij SOLK beschreven. Hiermee laten deze experts zien dat er wel degelijk effectieve behandelmogelijkheden zijn. Lineke Tak heeft meegeschreven aan twee hoofdstukken.

Het handboek is te bestellen via Lannoo Campus.

Wat is SOLK?
SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het gaat om lichamelijke klachten waar de huisarts of specialist na onderzoek geen verklaring voor gevonden heeft. De meest voorkomende lichamelijke klachten zonder duidelijke diagnose zijn: pijnklachten, bewegingsstoornissen, chronische vermoeidheid of buik- en darmklachten.

Naar schatting 50% van de mensen die in een ziekenhuis komen keren zonder diagnose huiswaarts. Een deel van hen wordt doorverwezen naar de SOLK-poli. Hier bekijkt een deskundige of er wellicht factoren zijn die de klacht verergeren of herstel in de weg staan. Bijvoorbeeld langdurige stress, leefgewoonten, overbelasting, langslepende conflicten of ernstige problemen op het werk.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Lees meer over SOLK.

Stigma op SOLK
Rondom SOLK hangt een zweem van onwetendheid. Niet alleen bij medici, maar ook bij de gewone burger. Veel mensen denken: ’Ik ben toch niet gek’, als ze door het ziekenhuis worden doorverwezen naar de SOLK-poli. Terwijl de oorzaak bij de meeste patiënten een combinatie van factoren is geweest. Het kan iedereen overkomen. ‘Mensen weten onvoldoende over SOLK waardoor er een beeld ontstaat dat het alleen een psychisch probleem is; dat beeld zullen wij altijd bestrijden’, zegt Lineke Tak.

SOLK-poli bij Dimence
Onze locatie Rielerenk, gevestigd naast het Deventer Ziekenhuis, heeft een SOLK-poli. Hier wordt continue gewerkt aan verbetering van de behandeling van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

NOLK congres voor professionals
Het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) houdt op 29 september 2017 een landelijk congres over SOLK in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle. Kijk op de speciale website van NOLK.