Op 8 december 2020 heeft het bestuur van TOPGGz besloten het TOPGGz keurmerk toe te kennen aan het netwerk Dimence Bipolair van stichting Dimence. Een prestatie van formaat waar we bijzonder trots op zijn!

Het keurmerk wordt toegekend voor een periode van vier jaar. Om het keurmerk te ontvangen moet de afdeling voldoen aan een groot aantal door TOPGGz vastgestelde strenge criteria die in een visitatie worden besproken. De visitatiecommissie heeft voor beide onderdelen een positief advies afgegeven aan het bestuur van TOPGGz. Het bestuur heeft op 8 december dit advies overgenomen. De uitreiking van het keurmerk zal in 2021 plaatsvinden. 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk, werd in 2012 voor het eerst gevisiteerd. Na de hervisitatie in 2016 is nu het hele netwerk Dimence Bipolair gevisiteerd en TOPGGz erkend. Het netwerk Dimence Bipolair bestaat uit de regioteams bipolaire stoornissen in Almelo, Deventer en Zwolle en het SCBS Bipolaire Stoornissen. Samen werkt het netwerk aan een optimaal leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.

 Het netwerk biedt hoogspecialistische zorg aan patiënten en hun naastbetrokkenen. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen, vernieuwd en verbeterd het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg. Door het doen van wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van diagnostiek en behandeling. Het delen van kennis is tevens een belangrijk speerpunt van Dimence Bipolair. Dit wordt gedaan op verschillende manieren, zowel binnen Dimence als daarbuiten.

Het eindoordeel vanuit TOPGGz:
 ‘De afgelopen vier jaar hebben in het teken gestaan van de ontwikkeling van het Netwerk, waarbij de regioteams gegroeid zijn in het bieden van hoogspecialistische zorg en nauw betrokken zijn geraakt bij innovatie, onderzoek en kennisdeling…  …Daarnaast heeft de te visiteren eenheid zich de afgelopen jaren ook herbezonnen op de inhoudelijke koers, met name geïnitieerd door het vertrek van boegbeeld en psychiater Anja Stevens. De focus is verlegd naar verpleegkundige zorg bij bipolaire stoornissen, ook om daarmee onderscheidend te zijn ten opzichte van andere topreferente centra. Het visitatieteam is overtuigd dat de te visiteren eenheid hierin onderscheidend is; de koers is ook duidelijk zichtbaar in de uitvoering van de hoogspecialistische functies en in het boegbeeldschap... …Tenslotte concludeert het visitatieteam, dat het Netwerk Dimence Bipolair, mede door de uitbreiding sterker op de kaart staat, zich landelijk in diverse gremia goed weet te positioneren en deskundigheidsbevordering en patiëntenparticipatie hoog in het vaandel heeft staan’.

We zijn bijzonder trots op deze TOPGGz erkenning! Dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit mooie resultaat te bereiken!