Voor € 150,- ontvang je een bijzonder programma dat toegespitst is op de psychiatrische praktijk, een lunch en toegang tot het Waanzin Festival in de middag (12.30-17.00 uur).

Zaterdag 15 september 2018 | 10.00 – 12.00 | TivoliVredenburg (Utrecht)
Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)

De masterclass richt zich op de psychiatrische praktijk zoals die door een drietal sprekers voor het voetlicht zal worden gebracht, en heeft twee aandachtspunten.

  1. De hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingen en migranten. Binnen een transculturele context wordt het traumatische en het ‘andere’ immers maar al te gemakkelijk en al te vaak vertaald naar psychiatrische symptomatologie. Ook al wordt de symptomatologie binnen de DSM-V geplaatst, dan nog impliceert een betekenis binnen het medische model een uitsluiting van andere verklaringsmodellen en betekenissen.
  2. De psychiatrische behandeling van groepen patiënten die buiten de gangbare paden en protocollen van de psychiatrische hulpverlening vallen en die we als “verwarde personen” zien. Zij worden opgenomen in een nieuw soort discours, dat sterk politiek geladen is, en meedeint met de golfbewegingen van de berichtgeving in de media.

De masterclass wil hiermee aanzetten tot een kritische reflectie over psychiatrische problematiek en -behandeling binnen een context van machtsrelaties, stigmatisering en uitsluiting. Het doel is om de deelnemers expliciete handvatten te geven om eigen blinde vlekken t.a.v. een stigmatiserend, onderdrukkend en uitsluitend discours en communicatie te herkennen en aan te pakken. 

Lees meer info over de masterclass of meld je aan.