Landelijke telefoniestoring KPN

Maandag tussen ca 16.20 en 19.40 uur was er sprake van een landelijke telefoniestoring bij KPN. Onze telefoonnummers (inclusief crisisdienst) waren om die reden ook niet bereikbaar. 

In voorkomende gevallen is ook het Servicepunt Brinkgreven bereikbaar via servicepuntbrinkgreven@dimencegroep.nl