Het actieplan is getekend door onder andere het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiaters, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND en het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, zegt: “Lange wachtlijsten in de ggz zijn onacceptabel. Voor GGZ Nederland is het een logische stap om het probleem samen met alle betrokken partijen, zowel uit het veld als de verzekeraars, aan te pakken. Wachten is geen optie.”

Oorzaken van de wachttijden
De belangrijkste oorzaken van de wachttijden zijn: te weinig samenwerking, tekortschietende organisatie, te weinig specifiek behandelvermogen en te weinig zorg op de juiste plek.

De gemaakte afspraken
In het kort staan hieronder de gemaakte afspraken:

1. Meer zorg voor mensen met autisme, bipolaire stoornissen, trauma en lichtverstandelijke beperkte mensen;
2. Het stimuleren van e-health, zodat patiënt en behandelaar al sneller intensief contact met elkaar hebben;
3. Verkorten van de behandelduur zonder dat de kwaliteit minder wordt;
4. Betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders en overheidsinstellingen;
5. Meer zorg in de eigen omgeving, en dus minder klinische opnames;
6. Verbeteren van de acute ggz, de beveiligde ggz en de gedwongen zorg.

Lees meer over dit landelijke actieplan op de website van GGZ Nederland. 

Kijk hier voor de actuele wachttijden van Dimence.