De zelfregiecentra in Deventer en Raalte zijn ontstaan op initiatief van een groep ggz-cliënten die een eigen plek wilden om samen weer vorm te geven aan hun leven. Er zijn onder andere creatieve activiteiten, gespreksgroepen en herstelcursussen en er wordt gekookt en samen gegeten. Alle activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door de bezoekers zelf. Jaarlijks maken meer dan duizend mensen gebruik van de initiatieven van stichting Vriendendiensten. Koningin Máxima ging in gesprek met Lori van Egmond en Moniek Beersen, Vriendendiensten Deventer, Sabine de Roos, ENO, Ron König, burgemeester van Deventer, Elke van Wakeren, Dimence en Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds.

Pilot Wachttijden ggz
Het gesprek ging ook over de pilot ‘Wachttijden ggz’, dat tot doel heeft om mensen die op ggz-behandeling bij Dimence wachten, in contact te brengen met de ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. Zij werken samen om vroegtijdig problemen op leefgebieden zoals financiën, huisvesting, sociale relaties en eenzaamheid aan te pakken. Ook tijdens de behandeling wordt deze samenwerking voortgezet. De nauwe samenwerking tussen ggz-behandelaren en medewerkers van Vriendendiensten Deventer, een organisatie die opereert in het sociaal domein laat zeer positieve effecten zien.

Elke van Wakeren, teamleider ontwikkelingsstoornissen en psychose ambulant bij Dimence, is vanaf de start van de pilot, maart 2020, met enthousiasme betrokken. ’De herstelgerichte samenwerking die mogelijk gemaakt wordt in deze pilot heeft hele positieve effecten op de behandeling van cliënten. We komen sneller tot een behandelvraag, omdat alle omringende negatieve elementen uit het leven al aangepakt worden. Ook is de behandelduur korter. Dat is prettiger voor de cliënt, die sneller en beter geholpen is, maar ook voor de financiering van de zorg. Wij hopen dat deze regionale pilot andere verzekeraars, gemeenten en ggz-instellingen inspireert om ook zo’n initiatief op te starten.’

Appeltjes van Oranje
Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Streekbezoek
De koning en koningin brengen deze week meerdere bezoeken aan bedrijven, stichtingen en organisaties in de regio Salland.