Afgelopen week hebben de trajectbegeleiders van de FACT-teams van Dimence het certificaat van IPS-coach behaald. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Support. Het is een methodiek om patiënten met psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar betaald werk of hun betaalde baan te behouden. Patiënten en teams zijn positief over deze nieuwe werkwijze. Dimence kijkt naar de mogelijkheden om dit verder uit te breiden. Een mooie ontwikkeling als ook andere patiënten op deze wijze geholpen kunnen worden.