ART is zowel een ziens- als een werkwijze; het staat voor Active Recory Triad. Vrij vertaald betekent het Actieve Herstel Driehoek. Voor het herstel van de patiënt wordt gewerkt in de driehoek patiënt – hulpverlener – naaste. Er wordt hierbij uitgegaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de patiënt in zijn dagelijks leven.

Zoals gezegd spelen naasten een grote rol in de ART werkwijze. Zij kunnen bijzonder waardevol zijn voor het herstelproces van de cliënt. Tegelijk is er vanuit beide kanten vaak behoefte om het contact met elkaar weer te verbeteren. Hierin dient er ook aandacht te zijn voor het herstelproces van naasten zelf. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we in de triade de beste zorg kunnen bieden.

Bijzondere verhalen, ontstaan vanuit ART
De afgelopen maanden hebben verschillende teams binnen Dimence kennis met elkaar uitgewisseld over ART. De teams hebben zich deze werkwijze onder andere eigen gemaakt dankzij het werkboek ‘De Kunst van ART’, waarin concrete handvatten staan om aan de slag te gaan.

Omdat er vanuit de werkwijze al veel bijzondere en mooie dingen zijn ontstaan, delen we deze verhalen graag met een breed publiek ter inspiratie. Houd onze website en social media daarom in de gaten.