In januari en februari 2017 worden de vleugels van de teams HIC en KClbz in Psychiatrisch Centrum Rielerenk in Deventer verbouwd, zodat de locatie beter aansluit bij het landelijk beleid om dwang en drang te verminderen. De verbouwing duurt ongeveer 8 weken. Tijdens de verbouwing zijn de circa 20 patiënten tijdelijk gehuisvest in het pand Griesinger (gebouw 7) op het naastgelegen Brinkgreventerrein.

Waarom verbouwen?
‘Verminderen van dwang en drang’ is enkele jaren geleden landelijk ingezet nadat onderzoek uitwees dat separeren schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de patiënt. Er is vervolgens een norm voor goede HIC ontwikkeld: de HIC Monitor. Hierin is o.a. opgenomen dat separeren niet meer mag; een zieke patiënt laat je nooit alleen.   Voldoen aan de HIC monitor
Dimence wil graag voldoen aan de HIC Monitor. Dit vraagt niet alleen om anders denken en doen, maar ook om een aangepaste fysieke omgeving. “Het HIC team in Rielerenk is al twee jaar bezig met scholing om anders te kunnen werken. De verpleegkundigen zullen bijvoorbeeld meer op de vloer zijn in plaats van op kantoor. We zijn blij dat de locatie nu ook hierop wordt ingericht,” vertelt Jucetta Klasema, teamleider HIC. Het team KClbz kijkt uit naar de komst van een comfortroom: “Het realiseren van een comfortroom draagt bij aan het nog verder terugdringen van dwang en drang,” vult Christa Middelhoven, teamleider KClbz, aan.   Wat gaat er gebeuren?
Het huidige separeerblok met 4 separeercellen wordt verbouwd tot een blok met een EBK (extra beveiligde kamer) met huiskamer en tuin, een crisisbeoordelingskamer en een logeerkamer. Nieuw is dat er glas in de kamer komt, zodat je altijd contact kunt houden met de patiënt.   Daarnaast worden de woongedeeltes van de aangrenzende afdelingen HIC en KClbz verbouwd: de teamposten verdwijnen en de medicijnkamers worden ‘verplaatst’ waardoor een groter huis/woonkamergebied ontstaat. “Ondanks dat patiënten in een gesloten afdeling terecht komen, willen we toch een gastvrije, prettige omgeving bieden waar minder angst en agressie is,” aldus Jucetta.

De patiënten beschikken in Griesinger over een eigen kamer. Toilet en douche zijn op de gang. Dit is tijdelijk minder comfort dan ze gewend zijn in Rielerenk. "We kijken dan ook uit naar de vernieuwde afdelingen," besluit Christa Middelhoven.

TIJDELIJK ADRES
Griesinger (gebouw 7)
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer
Telefoonnummer HIC 0570 639252
Telefoonnummer KClbz 0570 636253