Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence kreeg maandagavond in het nieuwe Stadshuiskwartier in Deventer de Gulden Adelaar 2016 uitgereikt. De Gulden Adelaar is de culturele en wetenschapsprijs van de gemeente Deventer. De prijs wordt sinds 1957 eens in de twee jaar toekend aan een persoon of instelling die de meest uitblinkende prestatie heeft geleverd op het gebied van beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap. Aan de Gulden Adelaar is een gedenkpenning en een geldbedrag verbonden.

Het SCOS krijgt deze prijs vanwege haar bijdrage aan de kennis over en de behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Het SCOS deelt haar kennis en innovatieve inzichten over het ziektebeeld en de behandeling op veel verschillende manieren. Ze geeft presentaties op nationale en internationale congressen, verzorgt in Nederland cursussen en bijscholingen en biedt promovendi promotieplaatsen. “Daarmee draagt SCOS bij aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over deze complexe stoornis en de toepassing ervan in de behandeling”, aldus het college van burgemeesters en wethouders.

De prijsuitreiking vond plaats in een prachtige ambiance met een mooi programma. Na een welkomstwoord door de ceremoniemeester mevrouw van der Meer werd de film van Lorna Wing vertoond zodat de bezoekers een beeld hadden waar deze prijsuitreiking over ging. De voorzitter van de adviescommissie Gulden Adelaar aan B&W, mevrouw Conijn, onderbouwde vervolgens waarom het Specialistisch centrum Ontwikkelingsstoornissen genomineerd is.

Burgemeester Heidema nam vervolgens het woord en schetste de geschiedenis van de Gulden Adelaar en de geschiedenis van Dimence om vervolgens uit te komen in het nu waar het SCOS van Dimence de Gulden Adelaar uitgereikt krijgt. Hij overhandigd een prachtige oorkonde en de penning van de Gulden Adelaar.

Als afvaardiging van het SCOS hebben Jasper Wagteveld (vicevoorzitter Cliëntenraad Dimence), Daan Josee (architect) en Bram Sizoo (psychiater en Hoofd SCOS) een dankwoord uitgesproken in een drieluik. Jasper benadrukte de gelijkwaardigheid tussen patiënt en professional. Daan benoemde van zijn kant de totstandkoming van de architectuur van het gebouw door veel in gesprek te zijn met de gebruikers van het pand. Bram trok zijn dankwoord uiteindelijk nog breder door de (in-)tolerantie van de maatschappij richting bijzondere groepen zoals vluchtelingen en psychiatrisch patiënten te benoemen. Lees de volledige speech van Bram Sizoo.

Na het dankwoord trad een afvaardiging van theaterwerkplaats Kazou op. Theaterwerkplaats Kazou is een theatergroep waar mensen met en mensen zonder autisme aan deelnemen. Het theater is ontstaan vanuit het Dr. Leo Kannerhuis. Dit centrum voor autisme is één van de ketenpartners met wie het SCOS veel samen werkt.

Professor Dr. Ina van Berckelaer-Onnes, orthopedagoog en emeritus hoogleraar orthopedagogiek,  kreeg vervolgens het woord. Zij nam het publiek mee in de ontwikkelingen rond autisme. Zij vertelde dat ze goed bevriend was met de Britse psychiater Lorna Wing, naar wie het pand vernoemd is. Op het moment dat het verzoek bij mevrouw Wing binnen kwam om het pand te vernoemen was mevrouw Berckelaer bij mevrouw Wing. Ze wilde het naadje van de kous weten over Dimence, de kennis van autisme, óf ze haar naam aan dit pand moest verbinden etc. Mevrouw Berckelaer  heeft dit positief bevestigd. Mevrouw Wing heeft daarna haar akkoord gegeven als het SCOS dan wel wilde gaan werken met de kernwaarden waar ze voor staat.

Kort samengevat zijn de kernwaarden:

  • perfecte balans tussen verstand en gevoel
  • warme betrokkenheid
  • altijd een luisterend oor
  • oog voor het individu
  • open-minded en eerlijk
  • gevoel voor humor

De avond werd afgesloten door de muzikale talenten Daan en Julia Oostdam die met piano en dwarsfluit twee klassieke stukken ten gehore brachten. Al met al een fantastische avond met een grote erkenning van de gemeente Deventer voor het werk van Dimence.