Extra verwijsmogelijkheid via ZorgDomein

Steeds meer huisartsen verwijzen via ZorgDomein. Inmiddels is ruim 85% aangesloten. Om de samenwerking en afstemming met huisartsen verder te verbeteren, sluit ook Dimence zich aan.

Eind vorig jaar kon de huisarts al via ZorgDomein verwijzen naar Mindfit. Mindfit is net als Dimence ook onderdeel van de Dimence Groep en biedt generalistische Basis ggz. Vanaf 1 maart kan de huisarts ook naar Dimence verwijzen via ZorgDomein.

ZorgDomein ondersteunt bij het verwijzen; van het kiezen van zorgaanbod tot aan het opstellen en digitaal verzenden van de verwijsbrief. ZorgDomein gebruikt hierbij de gegevens uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) waardoor er bijvoorbeeld geen dubbele registratie nodig is. ZorgDomein biedt niet alleen een helder overzicht van de beschikbare zorg, maar ook inzicht in de toegangstijden en protocollen tussen behandelaren en huisartsen. Daarnaast zorgt ZorgDomein voor een patiëntbrief die heldere informatie op maat biedt over (de voorbereiding op) het eerste gesprek bij Dimence.