Samen met de mensen met autisme, met hun naasten en met de partners in zorg en welzijn. Dat is de nieuwe manier van werken in de autismehulpverlening. Hbo- en mbo-professionals willen meer betekenen in het vergroten van de impact van hoogspecialistische behandeling én vervolgbegeleiding. Behandeling en begeleiding afstemmen op de persoon en het zorgnetwerk, zodat deze effectiever en persoonlijker is; met het doel: Bijdragen aan een volwaardig leven voor de persoon met autisme. De nieuwe manier van werken start direct tijdens de bijeenkomst op 6 oktober. “Met elkaar uitwisselen wat we gezamenlijk willen bereiken”, zegt lector Jan-Pieter Teunisse daarover.

Actieonderzoek
Onderdeel van het project zijn werkpakketten voor de mbo- en hbo-professionals. “Het is een vorm van actieonderzoek en het heeft direct impact op de behandeling”, legt Jan-Pieter Teunisse uit. Er worden 4 fases doorlopen: Discovery (ontdekken), Dream (dromen), Design (ontwerpen) en Destiny (toekomst/realisatie). “Door te doen, wordt het onderzoek steeds concreter, nieuwe kennis direct getoetst in de praktijk.”

Enactive mind - benadering
“We zien veel kansen in zorginnovaties en onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van een zogenaamde EM-benadering (Enactive Mind, red.)”, benadrukt de HAN-lector. Volgens de Enactive Mind (EM) Theorie is autisme te beschouwen als een aangeboren kwetsbaarheid die opgevat wordt als een beperkt vermogen tot zelfregulatie van een persoon in interactie met zijn omgeving. Drijvende kracht in het proces van (gebrekkige) zelfregulatie is het actieve proces van betekenisverlening vanuit het perspectief van de persoon zelf. Of anders gezegd, een persoon maakt aspecten van zijn omgeving betekenisvol in het voortdurende proces van zelfregulatie.

Betekenisverlening en zelfregulatie zijn volgens de EM-benadering dus essentieel voor diagnostiek en behandeling van mensen met autisme: Juist door de leefwereld te begrijpen in de context van zelfregulatie, wordt een inzichtelijke koppeling gemaakt tussen wat een mens met autisme ervaart en meemaakt, en hoe dit doorwerkt in en beïnvloed wordt door eigen gedrag in interactie met de omgeving. Het op deze manier leren begrijpen en invoelen van de leefwereld geeft cruciale handvatten voor (proces)diagnostiek en interventies voor behandeling.

Sinds november 2020
Sinds 1 november 2020 is de samenwerking gestart met de drie TOPGGz-partners. Wil je meer weten over het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme en de samenwerking met Dimence, dr. Leo Kannerhuis en Karakter? Lees het artikel Een Vernieuwende Kijk op Autisme: Uitgaan van Betekenisvol Leven.

Het artikel 'Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze'