Uit het onderzoek is gebleken dat EMDR bij volwassenen met autisme een effectieve behandeling lijkt voor vermindering van autismekenmerken. Nu denken onderzoekers niet dat autisme minder wordt door EMDR: autisme is een aangeboren kwetsbaarheid. Maar het zou wel kunnen dat vermindering van stress er voor zorgt dat sommige autistische kenmerken iets minder sterk naar voren komen in het gedrag. Ook is het mogelijk dat klachten die eerder enkel werden toegeschreven aan autisme eigenlijk symptomen van traumatische stress waren. Er heeft dan diagnostische overschaduwing plaatsgevonden. De boodschap van het onderzoek is: EMDR bij mensen met autisme en traumagerelateerde klachten: gewoon doen!

Gz-psycholoog valt in de prijzen
Enkele specialisten van Dimence hebben meegewerkt aan dit onderzoek, onder wie gz-psycholoog Ella Lobregt – van Buuren. Afgelopen april won zij de posterprijs op het congres voor klinische psychologen en klinische neuropsychologen, met haar poster ’EMDR effective in adults with autism’. Eerder ontving zij al de Tegenwindprijs op het EMDR-congres, bedoeld voor onderzoekers die in een weerbarstige praktijk klinisch relevant onderzoek doen en dat weten vol te houden. Een mooie prestatie!

De andere specialisten die meewerkten aan het onderzoek zijn: 

  • Bram Sizoo, Dimence;
  • Liesbeth Mevissen, Accare;
  • Ad de Jongh UVA/VU.

De behandelvorm EMDR
EMDR staat voor eye movement desensitization and reprocessing. Bij de behandeling worden nare herinneringen door middel van oogbewegingen ontdaan van hun kracht en negatieve emotionele lading. Wil je meer weten over deze behandeling? Kijk dan hier.