Effect van het toevoegen van systematische feedback aan reguliere behandeling

Het hoofdartikel van het onderzoek van Bram Bovendeerd (werkzaam bij het SCOS) is open access gepubliceerd in Psychotherapy Research.
In dit onderzoek is het effect van het toevoegen systematische feedback aan reguliere behandeling onderzocht middels een RCT bij Mindfit. Deze studie, met een grote steekproefomvang en verschillende onafhankelijke uitkomstmaten, levert sterk bewijs dat het toevoegen van systematische cliëntfeedback aan ambulante psychologische behandeling een gunstig effect kan hebben op het behandelresultaat (symptomen en welzijn), vooral in de eerste drie maanden.
De link naar het artikel vind je hier: https://doi.org/10.1080/10503307.2021.2015637