Ook voor Steenwijk én voor het nog te starten Digitale Team wordt dit binnenkort realiteit. Een mooie ontwikkeling, maar ook een spannende. Is dit wel prettig voor de cliënt? Hoe verloopt de samenwerking met de andere behandelaren waar de cliënt mee te maken krijgt? En hoe zit het met de kwaliteit van zorg?

Voor cliënten én medewerkers van Dimence in Hardenberg is het nieuwe concept mooi, maar in het begin ook spannend. “Het was fijn dat de betrokken psychiater met kerst in Nederland is geweest om kennis te maken met haar cliënten en collega’s. Zo konden we de drempel verlagen. En wanneer de cliënt dat op prijs stelt, vindt de eerste online behandelafspraak bij ons op locatie plaats in het bijzijn van een andere behandelaar”, vertelt Agnes Meijerink-Blom, teamleider Dimence.

Eerste ervaringen

De eerste ervaringen zijn positief: “Cliënten laten ons weten dat ze te spreken zijn over deze manier van behandelen. De psychiater is goed bereikbaar, reageert snel op mailtjes en de cliënt hoeft er zelf de deur niet voor uit. Bovendien kan een naastbetrokkene ook aanschuiven tijdens het gesprek, mocht dat nodig zijn”, vertelt Agnes. “Met cliënten die online behandeling toch niet zien zitten, bespreken we welke alternatieven er zijn.”

Ook andersom is online behandelen zeer waardevol gebleken. De psychiater kan via beeldbellen zien hoe iemand er thuis bij zit. Dat is informatie die niet zichtbaar wordt tijdens een gesprek in de behandelkamer. Een groot voordeel van online behandelen is ook dat het niet uitmaakt waar de psychiater zich bevindt. Of deze nu ergens in Nederland, België of zelfs India woont, is voor de cliënt niet relevant.

Kwaliteit van zorg

Bij Dimence staat de kwaliteit van de zorg altijd voorop. Dit betekent dat we altijd grote zorgvuldigheid betrachten in contact met onze cliënten. Een psychiater kan bijvoorbeeld niet zomaar medicatie voorschrijven, dit vraagt om een zeer zorgvuldig proces. Dit geldt zowel voor behandeling op locatie als online behandeling.

Voordat een psychiater bij Dimence een recept uitschrijft, zijn het dossier en de medicatiehistorie zorgvuldig bekeken en vindt er vervolgens altijd een face-to-facegesprek met de cliënt plaats. De psychiater is tevens onderdeel van het multidisciplinaire team en staat in nauw contact met de andere behandelaren die de cliënt ook kennen. Als er aanvullende onderzoeken nodig zijn (denk aan lichamelijk onderzoek of labonderzoeken) dan zet de psychiater dit uit bij de verpleegkundig specialist van het team (somatische poli). Samen bespreken zij de uitkomsten, op basis waarvan de behandeling wordt vervolgd.

Online behandelen: de toekomst?

Op dit moment wordt behandeling bij complexe psychische problemen gecombineerd aangeboden (online én fysiek). Dimence start binnenkort met een volledig Digitaal Team. Cliënten worden online gezien door verpleegkundigen, psychologen en een psychiater. Dit team behandelt volledig online, intensief (meermaals per week) en is ook buiten kantooruren bereikbaar. Een mooi aanbod voor iedereen die zelf actief wil investeren in het eigen herstel via digitale behandeling.

Landelijk wordt de inzet van E-Mental Health gestimuleerd door de overheid. Dimence sluit hier op aan door onder andere het inzetten van online behandeling en behandelmodules, Virtual Reality, zorgrobot Zora en het Digitale Team.