Een betere en efficiëntere bijdrage leveren aan de acute ggz

Om de uitdagingen van vandaag en morgen vol vertrouwen tegemoet te treden, heeft Dimence met Dienstbaar Dichtbij! een ontwerp van een herziene werkwijze in de spoedeisende ggz gerealiseerd. We willen de acute ggz zo inrichten, dat de cliënt op de beste manier geholpen kan worden. en dat medewerkers hun werk naar behoren kunnen doen, zich onderstuend voelen en met plezier naar hun werk gaan. We doen dit samen met onze netwerkpartners in de regio Overijssel. Alleen samen kunnen we de grote vraag op het gebied van spoedeisende ggz het hoofd bieden.

“De belangrijkste uitgangspunten van Dienstbaar Dichtbij zijn: snelle triage, beoordeling thuis en professioneel en veilig.”

Dienst doen buiten kantoortijden door de verschillende beroepsgroepen is een belangrijk onderdeel van de acute ggz. Bij het anders inrichten van de acute zorg verandert ook het dienst doen.

Voorop staat dat de medewerkers hun werk beter en veiliger kunnen doen, dat zij minder alleen en meer samen met andere zorgprofessionals werken en dat zij op de juiste plek wordt ingezet. Een snelle inzet van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Hierdoor wordt de werkdruk lager en de kwaliteit van zorg hoger.

In deze animatie leggen we onze ambitie uit voor het herzien van de werkwijze van de spoedeisende ggz.