Dit project is gericht op een betere samenwerking tussen cliënt, naasten en hulpverleners. In de langdurige zorg hebben cliënten, hulpverleners en naasten vaak lange tijd met elkaar te maken. Wij zijn benieuwd hoe dit onderling contact verloopt en willen jouw ervaringen graag horen. Ze zijn belangrijk voor het onderzoeksproject.

Wie voeren dit onderzoeksproject uit?

Het project wordt uitgevoerd in vier zorgorganisaties: RIBW Overijssel, MEE Veluwe, GGNet en Dimence, onder leiding van het lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim.  Elke organisatie heeft een eigen contactpersoon. Voor Dimence is dat Sandra Lankwarden.

Wat is precies de bedoeling?

  • In het voorjaar van 2021 beginnen we met het voeren van gesprekken met cliënten, naasten en hulpverleners.
  • Ook vragen we deelnemers om een vragenlijst in te vullen.
  • Eind 2021 koppelen we resultaten van de gesprekken en de vragenlijst terug in een congres.  Natuurlijk nodigen we alle deelnemers van harte uit hierbij aanwezig te zijn en mee te praten.
  • Vervolgens gaan we vanaf begin 2022 in groepen aan de slag om te bespreken hoe de samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners beter kan. Het gaat in totaal om 10 groepsbijeenkomsten waarin we ervaringen uitwisselen en oplossingen verkennen: wat werkt wel en wat niet? De onderzoekers begeleiden dit en maken een handleiding voor een goede samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners. 

De gegevens worden in het onderzoek anoniem verwerkt in handleidingen en een beleidsadvies voor Dimence.

Kan iedereen meedoen?

Ja, als je wil meedoen, kun je meedoen. De manier waarop dat kan, wordt in overleg met de contactpersoon van Dimence bepaald.

Vergoeding voor deelname

Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvang je per bijeenkomst een vergoeding.

Vragen? Interesse?

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in deelname? Laat dit dan weten aan de contactpersoon van Dimence:
Sandra Lankwarden
E-mail: s.lankwarden@dimence.nl
Tel: 06-23521377