Dimence start dit voorjaar als eerste ggz-instelling in Nederland met Street-triage: een snelle beoordeling ter plaatse van verwarde personen. De zorginstelling neemt hiermee het voortouw in de aanpak van het maatschappelijke probleem van overlast door personen met verward gedrag.

Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘verwarde personen’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie.

Snelle beoordeling

Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst). De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek (naar huis, ziekenhuis, huisarts, ggz-instelling, politiebureau). Een snelle beoordeling ontlast andere hulpverleners (professionals op een huisartsenpost, eerder ter plaatse gearriveerde politiemensen) of bezorgde burgers.

Verantwoordelijkheid

Dimence wil met Street-triage een belangrijke bijdrage leveren aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met acute psychiatrische problemen. De zorginstelling doet dit in samenspraak met belangrijke partners (politie, ambulancedienst en gemeenten) in haar werkgebied. Street-triage komt uit Engeland en is daar bewezen effectief. In september 2016 bezochten de managers van de Spoedeisende GGZ van Dimence, Jeroen Traas en Elnathan Prinsen, een Street-triage project in Engeland. Zij raakten enthousiast over de mogelijkheden van dit model en besloten het naar Nederland te halen. Ketenpartners in het werkgebied van Dimence hebben grote interesse voor Street-triage.

Street-triage betekent een nauwe samenwerking tussen de politie, de gemeente en de GGZ. Vergeleken met andere initiatieven, zoals de psycholance, voorkomt juist deze gezamenlijk aanpak het psychiatriseren én criminaliseren van de overlast. Een groot deel van de overlast wordt namelijk veroorzaakt door mensen zonder een psychiatrische aandoening.