Bij een crisissituatie kan Wmo Acuut direct worden ingezet. Dimence juicht deze voortzetting van de samenwerking tussen ggz en het sociaal domein van harte toe. Dit betekent dat mensen die tussen wal en schip vallen bij een acute crisis en niet onder het strafrecht of psychiatrie vallen, nu sneller geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld door de medewerkers van het IHT-team van Dimence in Deventer.

In een persbericht meldt de gemeente Deventer:

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Mensen met verward gedrag die psychiatrische problemen hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Maar soms hebben ze psychosociale problemen en dan is de gemeente aan zet. Direct ingrijpen kan nodig zijn om iemand zelf te beschermen of om overlast voor de omgeving te voorkomen. De proef was succesvol dus daar gaan we mee door.”

Aanpak

Bij een crisissituatie is Dimence 24 uur per dag bereikbaar voor hulp. Als er sprake is van psychosociale problematiek wordt 1 van de meewerkende organisaties van Wmo Acuut ingezet. Deze biedt directe ondersteuning, gedurende een maand.

Sluitende aanpak

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd een ‘sluitende aanpak’ voor mensen met verward gedrag te realiseren. Het gaat van incidenteel licht verward gedrag, tot ernstig verwarde en risicovolle mensen. Wij kijken bij de sluitende aanpak naar zowel vroegsignalering en preventie als naar passende zorg. Maar ook naar repressie of straf. Het gaat niet alleen om zorg maar ook om veiligheid.

Kwetsbare inwoners

Mensen met verward gedrag zijn vaak kwetsbaar en kampen met onder meer psychische problemen, licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving. Vaak hebben zij meer problemen zoals schulden, dakloosheid, niet of weinig deelnemen in de maatschappij, niet verzekerd zijn. Ze veroorzaken soms overlast en kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Veel verwarde mensen weten zelf de weg naar hulp niet makkelijk te vinden of mijden zorg.

Proef

In de proefperiode 1 december 2016 tot 1 december 2017 hebben 19 personen gebruik gemaakt van het aanbod om direct Wmo ondersteuning te krijgen. Dimence en de aanbieders van psychosociale ondersteuning vinden de samenwerking prettig. Er wordt snel gehandeld. Het helpt dat er gelijk een persoonlijk gezicht is. Deventer is landelijk een voortrekker in dit aanbod.

Lees meer

> In een artikel op de website 'De juiste zorg op de juiste plek' leggen psychiater Elnathan Prinsen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Robert van den Berg van Dimence uit hoe dit in de praktijk werkt .