Een ggz-verpleegkundige en een politieagent gaan samen naar de melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel met ondersteuning van Ambulance-Oost of van de Ambulante Zorg Twente (AZT). Mocht het nodig zijn, zorgt het Streettriage team ook voor vervoer naar de juiste plek. Deze samenwerking voorkomt dat mensen op de verkeerde plekken terecht komen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld door een onnodig verblijf op het politiebureau of het wachten op een beoordeling van de crisisdienst.  

Groot succes 

“De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt ervoor dat Streettriage zo’n groot succes is”, vertelt Inge Westerhoff, coördinator Streettriage Twente van GGZ-organisatie Dimence. “Dat is echt goud waard. Doordat we samen door onze eigen expertisebril kijken, en met alle partijen samenwerkingsafspraken hebben gemaakt, kunnen we mensen met verward gedrag snel aan de juiste hulpverlening koppelen.” Ook politieagente Ellen Bolster is enthousiast: “We kunnen onze krachten bundelen. We nemen de juiste mensen mee en weten wat we wel of niet kunnen.” 

De verschillende ketenpartners leren veel van elkaar. “In het verleden ontstond er onderling nog wel eens onbegrip over de aanpak van de verschillende partijen. Nu we met alle partijen gesprekken voeren tijdens de dienst, komen we steeds dichter tot elkaar en ontstaat er een teamgevoel. Wij zorgen samen voor de mensen. En dat is prachtig!" vertelt Miranda van Eerden, verpleegkundig specialist GGZ van Mediant. Lastige casussen worden onderling nabesproken. “Ook als ik tijdens mijn gewone crisisdienst een lastige melding tegen ben gekomen, overleg ik wel eens met Inge. Hoe zou jij dit aanpakken? Die zachte kant levert heel veel op, je krijgt veel meer begrip voor elkaar. Het is een kwestie van kennen en gekend worden”, aldus Ellen.  

Uitbreiding 

Streettriage Twente draait nu twee jaar. Heeft de pilot aan de verwachtingen voldaan? Inge: “We hadden verwacht dat we veel vaker opvangplekken nodig zouden hebben voor mensen met psycho-sociale problematiek. Toch kunnen mensen vaak thuisblijven en worden dan verder ondersteund door Ambulante Zorg Twente. Zij leggen bijvoorbeeld contact met de gemeente en zorgen dat er adequate zorg komt.” 

“Dat zorgt ervoor dat wij het eerder kunnen loslaten,” vertelt Ellen. “We weten dat mensen gehoord worden, dat mensen die er verstand van hebben ernaar gekeken hebben en dat de juiste hulp in gang is gezet.” De komende drie jaar gaat de Streettriage Twente door. “Dat biedt ons ook de mogelijkheid om de Streettriage uit te breiden met extra uitgangen naar de juiste hulpverlening. Het is veel maatwerk en nog niet alle uitgangen zijn gerealiseerd. Dit kunnen we de komende jaren met de juiste partners gaan oppakken”, aldus Ellen.  

Stapje extra 

De huidige coronapandemie heeft ook zijn invloed op de Streettriage. “Maar we hebben de hele tijd doorgedraaid en daar ben ik echt wel trots op”, zegt Inge.  Ellen vult aan: “We hebben vanaf het begin van de coronacrisis gezegd dat we blijven doorrijden, juist daar waar veel mensen zich nu terugtrekken. We willen juist het stapje extra doen.” Vanwege corona vervoert het Streettriage team zelf geen mensen meer. Wel wordt er vervoer geregeld wanneer dit nodig is.  

Over Streettriage Twente 

De meldingen omtrent personen met verward gedrag nemen al jaren toe. Het aantal E33-meldingen groeide van 45.000 in 2011 naar 96.000 in 2019.  Achter die toename gaat een hoop leed en maatschappelijke onrust schuil. Niet elke persoon die verward gedrag vertoont, heeft psychische klachten, soms is er een lichamelijke oorzaak, zoals diabetes of dementie, of is er sprake van verslaving of een verstandelijke beperking.  Een snelle beoordeling en het inschakelen van de juiste hulp voorkomt dat mensen op de verkeerde plek terecht komen. 

Streettriage Twente is een samenwerking tussen de ggz-instellingen Dimence en Mediant, politie Oost-Nederland district Twente, Ambulance-Oost, Acute Zorg Euregio en de veertien Twentse gemeenten. Vanuit de samenwerkingsagenda van de veertien Twentse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis is er voor een passende financiering voor de komende 3 jaar gezorgd. 

Streettriage in cijfers 

In 2019 is Streettriage Twente 740 keer betrokken bij een melding, waarbij ze 620 keer daadwerkelijk zijn ingezet.  68 procent van die meldingen waren zogenaamde E33-meldingen, waarbij het om meldingen omtrent personen met verward gedrag gaat. Na triage konden de meeste mensen, zo'n 65 procent, thuisblijven, indien nodig met passende, adequate hulp van bijvoorbeeld de ggz, huisarts, gemeente of verslavingszorg.