De samenleving verandert, er wordt meer participatie van de burger gevraagd. Het accent verschuift van een verzorgingsstaat naar een gemeenschap waar op kleinere schaal mensen elkaar een helpende hand toesteken. Niet meer: ‘waar heb ik recht op?’, maar ‘wat kan ik zelf doen, wat kan mijn omgeving doen?’. En pas als dat niet lukt ‘wie kan mij professioneel helpen?’.

Nieuw op te zetten programma sociaal domein
Afgelopen februari lichtte minister Plasterk van Binnenlandse zaken een nieuw op te zetten programma toe voor het sociaal domein. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de drie centralisaties, maar ook naar veiligheid, onderwijs, publieke gezondheid, wonen en schuldhulpverlening, om met alle partijen tot effectieve oplossingen te komen. Rijk en gemeenten zouden moeten samenwerken met al hun partners en gezamenlijk leren, ontwikkelen en versnellen. Daarbij wordt gekeken hoe randvoorwaarden, zoals privacy, kunnen worden verbeterd (Mathijssen, 2017).

Balans privacy en goed hulpverlenerschap
Wat betekent deze kanteling voor de GGZ professional, en meer specifiek voor de SPV als het gaat om samenwerken en gegevens uitwisselen met ketenpartners? Aan de ene kant zal de GGZ professional voldoende besef moeten blijven houden van de privacy van de cliënt als groot goed. Aan de andere kant is het belangrijk mee te bewegen en tijdig gegevens te delen, zodat eerder ingegrepen kan worden in een situatie en erger kan worden voorkomen.

Lees de volledige beschouwing over de rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in deze veranderende samenleving. Auteur Martine van der Meer is werkzaam bij collega-instelling Stichting GGZ Friesland.