Bijdrage boek behandeling volwassenen met ASS

Splinternieuw boek in de schappen: Behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis, onder deskundige redactie van Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets. Als Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) hebben we een bijdrage geleverd aan 3 hoofdstukken: Autisme en trauma; Autisme en suïcidaliteit; Autisme bij vrouwen. Stuk voor stuk thema’s die ons aan het hart gaan.