Inzage in het (medische) zorgdossier. Dit mag en kan al jaren via een aanvraag bij de betreffende instelling om vervolgens een papieren versie thuisgestuurd te krijgen. Met de online ontwikkelingen neemt ook de online inzage haar vlucht: menig ggz-instelling heeft een online portaal. Uit recent onderzoek van M&I/Partners blijkt dat landelijk tien procent minimaal één keer inlogt. Zo ook bij Dimence.

“We hebben het portaal zelf gebouwd, zodat we maatwerk konden bieden”, licht René Rust, hoofd Informatisering & Automatisering Dimence Groep, toe. “Patiënten en medewerkers hebben meegedacht over de gewenste functionaliteiten. Zo’n 800 patiënten hebben het portaal getest en ons voorzien van feedback voordat we MijnDimence volledig ontsloten. Een waardevol traject.”

Inzage als start

Inzage in afspraken, dossier en eigen gegevens is voor veel patiënten heel belangrijk. “Ze kunnen nu hun behandelplan bekijken, (gespreks)verslagen en uitslagen lezen, correspondentie met bijvoorbeeld de huisarts terugvinden en het signaleringsplan of crisisplan inzien“, vertelt René. “In de toekomst willen patiënten graag online afspraken plannen, chatten met behandelaren en online behandelmodules volgen via het portaal. We zijn nu volop bezig om die wensen het komende jaar te realiseren.”

Over Dimence

Dimence biedt (hoog)specialistische ggz aan mensen met complexe psychische problemen op diverse levensgebieden. Jaarlijks worden ongeveer 14.000 patiënten geholpen om weer grip te krijgen op hun leven. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant, op een locatie of bij mensen thuis. Wanneer het echt niet anders kan, wordt een patiënt opgenomen in een van de klinieken in het werkgebied Overijssel.