De wachttijden zijn te lang, treeknormen worden overschreden. Veel oorzaken van wachttijden liggen buiten de invloedsfeer van ggz-organisaties, maar er zijn mogelijkheden waar de instellingen wél zelf grip op hebben. Zo heeft Dimence het voor elkaar gekregen om wachttijden te verkorten. Hoe zij dit doen? Door de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ook de oplossingen vandaan komen: bij de teams zelf.

De aanpak van Dimence om de wachttijden te verkorten wordt door een verhelderend interview met Mirjam Stender, manager bedrijfsvoering specialistische behandeling en diagnostiek, en Fred Bulder, teamleider angst & stemming, mooi uitgelicht bij GGZ Nederland.

Lees het complete interview.