Op de locatie Dr. van Thienenweg bieden we spoedeisende hulp aan mensen met psychische problemen. De behandeling op deze locatie is ambulant of klinisch. Ambulant betekent dat de patiënt regelmatig gesprekken heeft met zijn behandelaar, thuis of bij Dimence. De behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Je leeft en slaapt thuis. Behandelingen kunnen individueel plaatsvinden of in een groep. Bij klinische zorg ben je tijdelijk opgenomen. Opname gebeurt alleen als dit noodzakelijk is en andere behandelmogelijkheden buiten de kliniek onvoldoende steun of begeleiding bieden. We streven ernaar om de opname zo kort mogelijk (3 weken) te laten duren.

De behandeling wordt toegespitst op jouw persoonlijke situatie.

  • Intensive Home Treatment
    - psychiatrische crisisbehandeling thuis
    - acute deeltijdbehandeling
  • Klinische behandeling
    - High en Intensive Care (16 bedden op een gesloten afdeling)
    - Mediumcare (14 bedden op een open afdeling)

Wil je op bezoek komen buiten onze vaste openingstijden, maak dan even een afspraak.

Het telefoonnummer van het secretariaat van IHT is 038 469 2440.

Gastvrijheidszorg met sterren

Deze locatie ontving in 2013 drie sterren van Gastvrijheidszorg met sterren. De locatie kreeg complimenten over onder meer gastvrijheid, bejegening en professionaliteit. Meer informatie vind je op www.zorgmetsterren.nl.

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kun je vrij parkeren.