Kwaliteit

Patiënttevredenheidonderzoek

Eens per jaar, na een opname of als een patiënt uit behandeling gaat, vragen wij patiënten mee te werken aan een patiënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de patiënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk hoe de stichtingen van de Dimence Groep aan kwaliteitsaspecten van de zorg vorm en inhoud geven. Het statuut is vormgegeven op basis van het landelijk format dat tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende veldpartijen en in juni 2016 werd vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geef uw mening

We horen graag wat u van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. U kunt uw mening vertellen aan de behandelaar. Dit stellen wij zeer op prijs. Ook kunt u onze zorg waarderen via www.zorgkaartnederland.nl. Hiermee helpt u niet alleen Dimence, maar ook anderen die op zoek zijn naar een zorgverlener. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar overzicht met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt u de mogelijkheid om de voortgang van uw behandeling te volgen. ROM staat voor het meten van uw klachten en welzijn. Hierdoor krijgen u en uw behandelaar meer inzicht in de voortgang van uw behandeling. Als het nodig is, wordt uw behandeling bijgesteld.  We vragen u vóór, tijdens en bij afsluiting van de behandeling vragenlijsten in te vullen. Zo krijgt u een beter beeld van het verloop van uw psychische en lichamelijke klachten. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen.

Sterrengids Gastvrijheidszorg

Dimence wil gastvrij zijn in de zorg die we bieden. Een aantal locaties van Dimence heeft inmiddels een Gastvrijheidszorg Award gekregen. Dimence locaties met een Gastvrijheidszorg Award:

Dimence is HKZ gecertificeerd.