Marleen werkt nog niet zo heel lang als familievertrouwenspersoon. Maar aan ervaring geen gebrek! Marleen heeft jarenlang in de zorg gewerkt en weet als geen ander de weg in de ggz. Marleen heeft onder andere gewerkt op een woongroep voor mensen met een dubbeldiagnose. “Daar waar collega’s het contact met familie soms moeilijk vonden, gaf het mij juist energie. Verbinding maken en samen werken aan een gemeenschappelijk doel is heel dankbaar werk."

Informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling
Als naaste van iemand met psychische problemen komt er veel op je af, zeker wanneer het om verplichte zorg gaat. Het is dan ook niet vreemd dat je het soms zelf ook even niet meer weet of dat je vastloopt in het systeem. Op zo’n moment is Marleen er om jou te ondersteunen. Dat je bij Marleen terecht kan met een breed scala aan vragen en verzoeken, blijkt als ze vertelt wat zij kan betekenen voor naasten. Marleen adviseert over hoe je als naaste het beste kan bijdragen aan het herstel. Ze geeft informatie over zorginhoudelijke vraagstukken. Indien nodig biedt ze ondersteuning en gaat ze bijvoorbeeld mee naar zorgafstemmingsgesprekken. Daarnaast bemiddelt ze bij conflicten met behandelaren en staat ze naasten bij als ze een klacht willen indienen.

Onafhankelijk en onvoorwaardelijk
Marleen is beschikbaar voor naasten van ggz cliënten: 

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
 •  voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

“Het mooie van mijn vak is vooral dat ik onafhankelijk ben. Onafhankelijk van cliënt en onafhankelijk van behandelaar. Ik sta dus altijd aan de kant van de familie en kan hen onvoorwaardelijk steunen.” Goedkeuring of overleg met cliënt of behandelaar over het inschakelen van Marleen is niet nodig. Wel benadrukt Marleen dat het triadisch werken, waarbij behandelaar, cliënt en naasten voortdurend met elkaar in gesprek zijn, erg belangrijk is. “En mocht daar nou een kinkje in de kabel zitten, ben ik er om dat recht te trekken.”

Vragen over zorgmachtigingen en crisismaatregelen
Hoe kan ik het beste omgaan met mijn naaste? Hoe blijf ik zelf overeind? Welke informatie kan ik delen met de behandelaar van mijn naaste? En hoe pak ik dat het beste aan? Zomaar een paar vragen die met enige regelmaat aan Marleen gesteld worden. Maar de meeste vragen gaan over zorgmachtigingen en crisismaatregelen. Bijvoorbeeld over het eenzijdig beëindigen van de machtig door de instelling. “Dat is voor veel naasten reden tot paniek. Begrijpelijk. Ik probeer naasten dan zoveel mogelijk te adviseren over hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.”

Meer bekendheid voor Familievertrouwenspersoon
Wat Marleen haar werk nou zo leuk maakt? "In eerste instantie natuurlijk het contact met naasten en het feit dat je betekenisvol werk doet. “Daarnaast is mijn werk heel divers. Naast het contact met naasten heb ik ook veel contacten binnen Dimence. Ik maak verslagen van alle vraagstukken die ik binnen krijg. Deze verwerk ik tot een samenvatting met aanbevelingen, waarbij ik Dimence ook op organisatieniveau adviseer over eventuele verbeterpunten.” Toch is er ook nog wel een puntje dat Marleen graag anders zou zien. Ze wil graag meer bekendheid voor haar functie. Naasten weten haar nog niet goed genoeg te vinden. “Er zijn nog te veel vragen die mij niet, of te laat, bereiken. Informatie over de Familievertrouwenspersoon komt eerst terecht bij de cliënt. Familie is in dat stadium vaak nog niet betrokken, waardoor de informatie niet met naasten gedeeld wordt.”

Hopelijk draagt dit gesprek met Marleen bij aan meer bekendheid voor haar mooie functie! Meer informatie over de Familievertrouwenspersoon vind je hier

  Balk

   

  Familievertrouwenspersoon Dimence: 

  Klinieken Almelo, Deventer en Zwolle
  Marleen Marsman 
  Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 
  Tel: 06 214 72 400
  Email: m.marsman@familievertrouwenspersoon.nl 

  Wist je dat... 

  we naast Familievertrouwenspersonen ook een Familie Ervaringsdeskundige hebben bij Dimence? Het verschil? De Familie Ervaringsdeskundige werkt grotendeels vanuit eigen ervaring. Zij is in dienst bij Dimence en ondersteunt ook naasten van cliënten die vrijwillige zorg ontvangen. Dit is bij de Familievertrouwenspersoon niet het geval. De overeenkomsten? Ze staan beide klaar om naasten te ondersteunen en te begeleiden.

  Balk

   

  Ook interessant: 

  In gesprek met.....