Welkom bij Dimence

Wanneer emoties, gevoelens en gedachten je negatief beïnvloeden, kan dat grote impact op je leven hebben. Je merkt dit in je gezin, je sociale leven en bijvoorbeeld op je werk of in je huishouden. Ook financieel kunnen er problemen ontstaan. Dimence is er voor jou, als (jong)volwassene of oudere, wanneer psychische problemen je boven het hoofd groeien. Samen met jou en je naasten werken we aan een beter leven.

Doelen

Jouw doelen zijn ons vertrekpunt naar herstel. Samen met ons kijk je wat je zelf kunt en hoe wij en anderen je daarin kunnen ondersteunen. Daarbij is er ook ruimte voor verdriet over datgene wat niet bereikt kan worden en de moeite die het kan kosten om je (tijdelijke) beperkingen onder ogen te komen. Herstel betekent niet altijd dat je volledig klachtenvrij wordt. Soms is het omgaan met je problemen het hoogst haalbare. Hier zijn we dan eerlijk en duidelijk over.

Wij bieden hulp bij:

Autisme en ADHD, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, (complex) trauma, verslavingspsychiatrie, angst en stemming, onverklaarbare lichamelijke klachten, Korsakov, hersenletsel, psychiatrische problemen en zwangerschap en chronische problemen

1 op de 4 mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten. Hoe eerder je aan de bel trekt bij je huisarts, hoe eerder je weer grip kunt krijgen op je leven. Heb je specialistische ggz nodig? Dan streven we ernaar om je binnen zes weken te zien voor een intakegesprek. Het kan soms voorkomen dat je langer moet wachten op een eerste gesprek bij Dimence.

Je vindt de actuele wachttijden op www.dimence.nl/wachttijden 

Wij bieden de volgende behandelingen:

Ambulante behandeling, langdurige opname, Intensive Home Treatment (volwassenen), Intensive Home Treatment (ouderen), opname, Werken en Leren, Online Behandeling, Digitaal Behandelen

Wat kan Dimence voor je doen? 

Behandeling thuis en op locatie

Beter worden doe je thuis. Dat is het uitgangspunt van Dimence. We behandelen daarom zoveel mogelijk ambulant. Dat houdt in dat je gedurende je behandeling gewoon thuis woont en voor afspraken naar een van de locaties van Dimence komt. Als de situatie erom vraagt, komt je behandelaar ook bij je thuis. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een crisis; een team van specialisten kan dan regelmatig bij je thuis komen (Intensive
Home Treatment). Wanneer je  problemen langdurig en chronisch zijn, komt er een zogeheten FACT-team bij je thuis. Zij begeleiden je, zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en kunt leren omgaan met je problemen. Hulp is dus altijd dichtbij.

Opname 

In sommige gevallen blijkt een kortdurende opname in een kliniek noodzakelijk. De kliniek is een plek waar je kunt stabiliseren in een prikkelarme omgeving. Daarnaast bieden we langdurige zorg aan mensen die problemen hebben met het zelfstandig wonen. Zij worden voor maximaal drie jaar opgenomen in een zorgappartement of een kliniek. 

Werken en Leren

Wij maken graag werk van werk.Heb je moeite met het vinden van een (betaalde) baan? Onze gespecialiseerde coaches Individuele Plaatsing en Steun
(IPS) kunnen je op weg helpen. Daarnaast kun je terecht bij een van onze Werk Leer Centra, waar je dagbesteding, cursussen en trainingen kun volgen en
waar je werkervaring kunt opdoen.


Naasten


Patiënt ben je nooit alleen. Je naasten spelen een belangrijke rol in je herstelproces. Wij betrekken ze daarom graag bij je behandeling. Natuurlijk
gebeurt dit niet zonder je toestemming.


Begrip in de samenleving


Mensen met psychische klachten stuiten nog vaak op onbegrip uit hun omgeving. Bij Dimence vinden we openheid belangrijk, wij geloven dat dit zorgt voor
meer begrip in de samenleving. Het is aan jou om te kiezen hoe open je over je problemen wilt zijn. Hierin ondersteunen we je graag.

 

Op weg naar herstel

Bij Dimence werken we vanaf de eerste dag aan jouw herstel. We werken vanuit de gedachte dat je nooit alleen patiënt bent. Je bent ook ouder, partner, vriend of broer of zus. Je krijgt intensieve begeleiding van een team van deskundigen, passend bij wat er in jouw situatie nodig is. Samen met je behandelaren wordt er een behandelplan opgezet. Daarnaast evalueren we regelmatig hoe het gaat en passen we zo nodig de behandeling aan. Dit alles is er op gericht dat jij je doelen kunt behalen.

In duidelijke stappen geholpen

Voor een afspraak bij Dimence heb je altijd een verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist nodig. Wanneer je denkt dat je psychische klachten hebt,
is het dus belangrijk dat je dit aankaart bij je huisarts. De huisarts screent je problemen en besluit aan de hand daarvan welke hulp voor jou het meest
geschikt is. Na de verwijzing word je door Dimence uitgenodigd voor een eerste gesprek. Vaak ontvang je één of meerdere vragenlijsten, zodat de hulpverleners alvast een beeld hebben van jouw problematiek. Na het eerste gesprek volgt een voorstel voor het behandelplan. Hierin staat onder
andere wat jouw zorgvraag is, wat de doelen zijn die je wilt bereiken en welke behandeling je gaat volgen om die doelen te behalen.

Evalueren

Om zicht te krijgen in je vorderingen maken we gebruik van vragenlijsten, de Routine Outcome Monitoring (ROM). Je vult deze lijsten in aan het begin,
tijdens en na je behandeling. De antwoorden worden door je behandelaar met je besproken en op basis daarvan, maken jullie samen keuzes over het vervolg van de behandeling. Je bent overigens niet verplicht om deze vragenlijsten in te vullen.

Meer weten over de ROM vragenlijsten? Bekijk dan de infopagina Routine Outcome Monitoring

Praktische informatie

In Nederland kennen we het eigen risico. Ook de kosten in de ggz vallen onder dit eigen risico. Het eigen risico is €385,- per kalenderjaar. Dit eigen risico
wordt ook aangesproken tijdens het eerste gesprek. Mocht de behandeling langer dan een jaar duren, betaal je opnieuw eigen risico.

Wil je meer weten over de vergoedingen? Kijk dan hier

Het dossier en MijnDimence

Tijdens de behandeling houdt je behandelaar een elektronisch patiëntendossier bij. Iedereen die betrokken is bij je behandeling heeft inzage in je dossier. Vooraf vragen we toestemming om informatie met je huisarts of andere verwijzer te delen. Ook vragen we toestemming voor het delen van informatie met onze  ketenpartners, zoals ziekenhuizen of apotheken (voor onder andere laboratoriumonderzoek en medicatie). Je hebt zelf ook recht op inzage van je dossier. Via Mijn Dimence heb je inzage in jouw behandelplan, gespreksverslagen en afspraken. Daarnaast kun je je behandelaar vragen om inzage.

Meer weten over MijnDimence? Bekijk de infopagina!

Wettelijk rechten en plichten

Wil je meer lezen over jouw en onze wettelijk rechten en plichten? Of wat je kunt doen als je niet tevreden bent over je behandeling of behandelaar?

Bekijk dan de infopagina Rechten en plichten als cliënt bij Dimence

Een klacht of compliment?

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling, je veiligheid of de manier waarop er met je om wordt gegaan. Of je bent juist erg tevreden en wil graag een compliment doorgeven. Dit kun je altijd bespreken met de betrokken medewerker of een andere medewerker of teamleider. Verder kun je voor
algemene klachten terecht bij de cliëntenraad. Voor specifieke klachten is er de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Wil je meer lezen? Kijk dan op Ik ben niet tevreden of ik heb een compliment.

Tevredenheidsonderzoek

Elk jaar vragen wij een groot deel van onze patiënten om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door middel van een (online) vragenlijst of interview. Onze medewerkers hebben geen inzage in de antwoorden. Op basis van de resultaten, stellen we verbeterpunten en acties vast om de zorg van jou en je medepatiënten te verbeteren.

Laat je mening horen!

Wij vinden jouw mening erg belangrijk. Wil je meepraten of meedenken over de gang van zaken bij Dimence? Sluit je dan aan bij de cliëntenraad of het Online
Klantpanel.


Lees meer over de Cliëntenraad.
Lees meer over het Online Klantpanel.