Verwijzers - Poli plus psychose

De poli plus psychose is een behandeling van drie dagen per week met een maximale duur van 6 maanden
die gericht is op klachtvermindering en herstel. Deze pagina bevat informatie voor verwijzers.

Voor wie is poli plus psychose bedoeld?

De behandeling is bedoeld voor (jong) volwassenen (17+) die een psychose hebben doorgemaakt of  psychotische klachten ervaren en nog in de eerste fase van hun behandeling zitten. Om in aanmerking te komen voor de behandeling is het van belang dat de patiënt in staat is om drie dagen per week in een groep mee te draaien. Indien nodig is zorg op maat bespreekbaar. Enige motivatie voor behandeling en een minimaal ziektebesef zijn voldoende. Ook is het belangrijk dat de patiënt relatief zelfstandig kan functioneren in de avonduren en het weekend.

De behandeling

Psycho-educatie, lotgenotencontact, structuur aanbrengen in de dag, sociaal maatschappelijk herstel (oppakken activiteiten, waar mogelijk scholing en werk, herstel van sociaal netwerk) vormen de essentie van de behandeling. Binnen het programma is er afwisseling tussen praten en actief bezig zijn met behulp van  vaktherapie (o.a.muziektherapie en psycho- motorische therapie). 

Tijd en plaats 

De behandeling vindt drie dagen per week plaats bij Dimence, locatie Westerdok in Almelo.Het programma start om 10.00 uur begint en eindigt tussen 14.00 en 15.00 uur.

Instroom en duur

Instromen in het programma is het gehele jaar mogelijk. De grootte van de groep is rond de vier tot zes personen. Elke zes weken volgt er een evaluatie om te bepalen of behandeling binnen de poli plus wordt voortgezet of dat een ander vervolg passend is.

Verwijzing en werkwijze 

De poli plus is onderdeel van het behandelaanbod vanuit het team bipolaire- en psychotische stoornissen. Na aanmelding binnen ons team volgt er een eerste gesprek waarin dagbehandeling geadviseerd kan worden. In goed overleg is het mogelijk om te besluiten dat de poli plus als een aanvullende behandeling wordt
ingezet waarbij het hoofd behandelteam de regie behoud. Wanneer er de dagbehandeling geïndiceerd wordt, volgt er een gesprek met een psychiatrisch verpleegkundige en (klinisch/Gz) psycholoog van de poli plus.

Wij vragen de patiënt bij dit gesprek iemand mee te nemen uit zijn steunsysteem. Tijdens het gesprek wordt gekeken of de poli plus een passende behandeling kan zijn en worden er afspraken gemaakt over deelname.

Contact 

Dimence, team bipolaire en
psychotische stoornissen
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
0546 684 000

J. Schnitzler,
klinisch psycholoog en behandelcoördinator

A.C. Berghout,
psychiater en teamleider zorg