Somatische poli (ambulant)

Voor mensen met psychofarmacagebruik en/of andere lichamelijke gezondheidsrisico's

Wanneer je psychofarmaca gebruikt voor je behandeling, dan heb je kans op lichamelijke klachten. Om dit te voorkomen en het vroegtijdig te signaleren, vragen we je om minstens een keer per jaar op controle te komen bij de somatische poli. Ook zonder het gebruik van psychofarmaca maar met een vermoeden van een mogelijk gezondheidsrisico kun je uitgenodigd worden. Ook kun je uitgenodigd worden voordat je gaat starten met het gebruik van psychofarmaca, om een zogenaamde nulmeting uit te voeren. 

Uitnodiging en verzoeken

De uitnodiging voor de controle wordt telefonisch met je afgestemd door het secretariaat. Vervolgens ontvang je de bevestiging per brief. De controle vindt plaats op de locatie waar jij in behandeling bent. Samen met de uitnodiging ontvang je een laboratoriumformulier. We vragen je om twee weken vóór de afspraak met het formulier naar de plaatselijke prikpoli of het ziekenhuis te gaan om bloed te laten prikken. Ook vragen wij je een actueel medicatieoverzicht van je apotheek mee te nemen naar de controle.

De controle in drie stappen

  1. Op de somatische poli heb je een afspraak met een verpleegkundige. zij stelt je een aantal vragen over je lichamelijke gezondheid en leefstijl, medicatiegebruik en mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen. De labuitslagen worden met je doorgenomen en er wordt een aantal metingen verricht, zoals je lengte, gewicht, bloeddruk en buikomvang. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

  2. Indien nodig wordt je doorverwezen naar de huisarts, diëtist of een specialist.

  3. Jouw eigen behandelaar binnen Dimence en jouw huisarts worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de onderzoeksuitslagen, eventueel met een behandeladvies. Indien je behandelaar het nodig acht, kan het zijn dat er nog een afspraak met hem of haar volgt waar de resultaten van het onderzoek met jou wordt besproken. Op sommige locaties is dit standaard het geval.

Ben je verhinderd? Geef dit dan tijdig door aan het secretariaat voor het maken van een nieuwe afspraak.

Contact

Kijk hier voor de contactgegevens van de somatische poli bij jou in de buurt.