Persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens

Wanneer je je inschrijft bij een stichting van de Dimence Groep, vragen wij je om persoonlijke informatie. Zoals je naam, adres en je Burgerservicenummer. Jij kan erop vertrouwen dat we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. We vragen niet meer informatie dan we nodig hebben. En we zorgen ervoor dat jouw informatie veilig is bij ons.

We beveiligen onze systemen tegen pogingen tot inbraak in onze computers en computernetwerken (hacks). En medewerkers krijgen informatie over zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie van cliënten. Zij tekenen ook voor geheimhouding.

De Dimence Groep heeft een privacy- en een informatiebeveiligingsbeleid. In dit beleid staat hoe we onze systemen en apparatuur voldoende bescherming bieden om de privacy voor onze cliënten te waarborgen. Er is ook een gedragscode voor medewerkers.

Dimence groep volgt de wet op privacy

De Dimence Groep werkt volgens de wetgeving o.a. op het gebied van privacy (de AVG) en behandelovereenkomsten (WGBO). Dit betekent dat wij alles doen om de wet- en regelgeving te volgen.

Zo heeft de Dimence Groep het certificaat voor NEN 7510. Dat is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. We voldoen aan de gewenste veiligheidseisen en worden jaarlijks gecontroleerd.

We maken medewerkers bewust

Het beveiligen van systemen en apparaten is maar één deel van wat we doen. Onze medewerkers gebruiken de persoonlijke gegevens van cliënten. Zij moeten zich er bewust van zijn, dat ze daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Daarom houdt de Dimence Groep haar medewerkers goed op de hoogte van hoe zij wel en niet moeten omgaan met vertrouwelijke, persoonlijke gegevens. En hoe zij veilig (digitaal) kunnen werken. Bijvoorbeeld hoe je veilig een mail verstuurt met vertrouwelijke gegevens. We hebben daar een special mailprogramma voor.

Een vermoeden van een datalek melden we meteen

Waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets fout. Het kan voorkomen dat persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of in handen gekomen zijn van iemand, die de gegevens niet mag hebben. Dat noemen we een datalek. Wanneer een medewerker het vermoeden heeft dat dit gebeurd is, dan maakt hij of zij hier onmiddellijk melding van. Afhankelijk van de ernst van het lek wordt ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd.

Cyberaanvallen weren we af

Waar je misschien in de media wel eens iets over hoort, zijn cyberaanvallen. Een hacker probeert dan toegang te krijgen tot de systemen van een organisatie om bij de gegevens van cliënten en medewerkers te kunnen. De Dimence Groep heeft voldoende maatregelen genomen om dit soort cyberaanvallen zo goed mogelijk te kunnen afweren. En we blijven scherp!