Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole op dossiers

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles is het nodig dat een aantal zorgdossiers wordt ingezien. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants/auditoren, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om die reden je zorgdossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). 

Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Uiteraard mag je bezwaar aantekenen en aangeven dat je wenst dat jouw dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden. Dit kan door het secretariaat van jouw behandelaar schriftelijk van je bezwaar op de hoogte te stellen.