IPS en samenwerking TWOMORROW

Als je in behandeling bent bij Dimence en hulp wilt bij het vinden van (nieuw) betaald werk, kun je daarbij ondersteuning krijgen. Dat kan met een IPS-traject. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS wordt aangeboden door de verschillende FACT-teams van Dimence in samenwerking met Twomorrow.

Werken werkt!

Uit wetenschappelijk onderzoek én de praktijk van alledag blijkt dat werken werkt! Werken biedt vrijheid en onafhankelijkheid, en niet alleen financieel. Met werken breid je je (sociale) netwerk uit en vergroot je het gevoel van zelfrespect door volwaardig bij te dragen aan de maatschappij. 

Dimence en Twomorrow vinden het van kracht getuigen als mensen de kans grijpen om een nieuwe weg in te slaan en zich niet laten belemmeren door soms ernstige psychiatrische/psychische problematiek. En we begrijpen de mensen die twijfelen, niet weten wat ze willen of kunnen, of het spannend vinden om stappen te zetten. Maar samen helpen we je op jouw eigen tempo verder!  

IPS: de weg naar werk voor mensen met psychische problemen

Dimence werkt met de IPS-methodiek. Dit staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Het is een bewezen methodiek voor mensen met psychische problemen en een wens om regulier betaald werk te verrichten. Daarbij werken we vanuit het vertrouwen dat iedereen die wil werken, kan werken. Zonder mensen uit te sluiten vanwege de ernst of lijdensdruk van de klachten.

IPS is een methodiek die is ontwikkeld in de VS en geïmplementeerd in Nederland door Kenniscentrum Phrenos. De trajectbegeleiders van Twomorrow werken nauw samen met het behandelteam bij Dimence. Alle medewerkers zijn erkend opgeleid en gecertificeerd. Ze werken volgens de IPS-principes. Bij het kiezen van werk gaat IPS uit van jouw voorkeuren, kwaliteiten en (werk)ervaringen. En als we werk hebben gevonden, coachen we je op de werkplek om zo tot een duurzame toekomst te komen.

Voor wie is IPS bedoeld en hoe werkt het?

Een IPS-traject is speciaal voor mensen die onder behandeling zijn bij Dimence en die de weg naar betaald werk willen bewandelen. Of voor werknemers die nog een werkgever hebben of een uitkering ontvangen via het UWV. Een voorwaarde is dat het traject extern gefinancierd wordt door bijvoorbeeld het UWV. Ook gemeenten zijn in toenemende mate bereid om te investeren in IPS. Hieronder zie je hoe IPS in zijn werk gaat. Of bekijk de website van Twomorrow via www.twomorrow.nl

Samen werken aan gezondheid met Twomorrow

Het uitgangspunt van jouw behandeling is het behalen van de grootst mogelijke gezondheidswinst voor jou. In je behandeling wordt er dan ook gewerkt aan het hervinden van jouw persoonlijke balans en het herstel van verbinding met anderen en in de maatschappij. Hiervoor werkt Dimence samen met Twomorrow als het gaat om werk en inkomen.

Een medewerker van Twomorrow werkt nauw samen met jouw behandelteam. Deze trajectbegeleider voorziet je van advies van de mogelijkheden op de weg naar werk. Hij of zij brengt in kaart gebracht wat dit betekent voor je inkomen en hoe het inkomen kan worden vergroot. Ook kijkt hij of zij naar risico’s, zoals verlies van inkomen en uitkering of een sluimerend arbeidsconflict. Vervolgens gaan we samen aan de slag om jou te ondersteunen bij je maatschappelijk herstel door een baan te vinden én te behouden.

Meer informatie