Cliëntenraad

Bij Dimence draait het om de mens. En op de eerste plaats natuurlijk om jou, als cliënt. We vinden het belangrijk dat je invloed hebt op allerlei zaken waar je mee te maken krijgt en hebt. Zodat we er samen voor zorgen dat jij de beste behandeling en begeleiding krijgt om weer verder te kunnen met je leven. Dimence geeft dit vorm door middel van een cliëntenraad. En daar vertellen we je graag meer over!

Wie zitten in de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad zijn (ex-)cliënten van Dimence. De raad beschikt over professionele ondersteuners in dienst van de Dimence Groep.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten, ex-cliënten en toekomstige cliënten van Dimence. Zij doen dit door mee te denken en advies te geven over ontwikkelingen en besluiten binnen Dimence. De cliëntenraad vergadert regelmatig en bespreekt alle zaken die van belang zijn voor de cliënten van Dimence. Naast vergaderen hebben de cliëntenraadsleden nog andere bezigheden, zoals: bezoeken van afdelingen, onderzoek doen naar kwaliteit, overleg met personeel, deelnemen in de redactie van het cliëntenblad, schrijven van artikelen, deelnemen aan projecten binnen Dimence etc.

De cliëntenraad oefent op verschillende manieren invloed uit

Basiscommissies

De basiscommissies houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de betreffende locaties in het werkgebied Almelo en omstreken, Deventer en omstreken en Zwolle en omstreken. Daarnaast is er een basiscommissie Topreferente ggz.

Beleidscommissie

Onderwerpen die hier besproken worden, betreffen meerdere basiscommissies of overstijgen het lokale niveau. De beleidscommissie spreekt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad kan daarnaast ook benaderd worden wanneer meerdere cliënten van Dimence dezelfde klacht hebben (een collectieve klacht). Heb je vragen of klachten over je individuele situatie? Dan kun je het beste de patiënten vertrouwenspersoon (pvp) benaderen of individueel een klacht indienen bij de klachtencommissie. De cliëntenraad behandelt namelijk geen individuele klachten of problemen.

Afvaardiging Centrale Cliëntenraad Dimence Groep

Vanuit de cliëntenraad Dimence neemt een aantal afgevaardigden deel aan de Centrale Cliëntenraad. In deze raad worden onderwerpen besproken die meerdere stichtingen van de Dimence Groep betreffen. De Centrale Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van de Dimence Groep en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Twee keer per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht.

Hoe kun jij de cliëntenraad helpen?

Om cliëntbelangen goed te kunnen behartigen, is het belangrijk jouw mening te kennen. Heb je onderwerpen waarvan je vindt dat ze op de agenda horen? Laat het de cliëntenraad weten. Je bent ook van harte welkom een keer een vergadering bij te wonen of om lid te worden van een basiscommissie. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Of wil je een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op of kijk op de website van de Cliëntenraad.

Basiscommissie:

basiscommissiealmelo@dimence.nl
basiscommissiedeventer@dimence.nl
basiscommissietop@dimence.nl
asiscommissiezwolle@dimence.nl

Beleidscommissie:

beleidscommissie@dimence.nl

De cliëntenraad van Dimence heeft recht op inspraak en medezeggenschap vanuit de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (Wmcz 2018).