Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 07-10-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Angst en Stemming 6 weken 39 cliënten 20 weken 52 cliënten
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 52 weken 58 cliënten 4 weken 8 cliënten
Almelo Angst en Stemming 9 weken 16 cliënten 18 weken 60 cliënten
Almelo Ouderen 8 weken 15 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 7 weken 30 cliënten 12 weken 14 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 4 weken 3 cliënten 2 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 8 weken 12 cliënten 16 weken 7 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 52 weken 68 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Ouderen 20 weken 25 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 4 cliënten 26 weken 33 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 4 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 6 weken 2 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 3 weken 6 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 39 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 32 weken 47 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 11 weken 11 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Angst en Stemming 6 weken 2 cliënten 10 weken 24 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 13 weken 18 cliënten 3 weken 3 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 8 weken 10 cliënten 8 weken 4 cliënten
Twello Angst en Stemming 4 weken 13 cliënten 4 weken 3 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 5 weken 13 cliënten 20 weken 43 cliënten
Zwolle Angst en stemming 28 weken 139 cliënten 9 weken 8 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 8 weken 6 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 38 weken 98 cliënten 24 weken 31 cliënten
Zwolle Ouderen 12 weken 56 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 4 weken 8 cliënten 19 weken 28 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 4 weken 4 cliënten 8 weken 5 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 4 weken 4 cliënten 8 weken 5 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 9 weken 20 cliënten 3 weken 0 cliënten
Laatst geupdate: 07-10-2021