Bipolaire stoornis

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, en ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers en geluk of problemen in het leven. Het zijn normale variaties van de stemming. Als iemand langere tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, kan er sprake zijn van een manisch-depressieve stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd vanwege de wisselende stemmingen aan beide uiteinden (polen) van de stemming. De mate waarop je klachten ervaart, kan verschillen in die van andere mensen met een bipolaire stoornis. Soms zijn de klachten of de periodes moeilijk te herkennen.

Om de periodes van extreme stemming beter onder controle te krijgen, heb je behandeling en waarschijnlijk ook medicatie nodig. Binnen Dimence hebben we het netwerk Dimence Bipolair. Dit netwerk bestaat uit vier teams gespecialiseerd in de behandeling van bipolaire stoornissen. Een van de vier teams is het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen dat een TOPGGz - keurmerk heeft.

Wat is een bipolaire stoornis?

De term bipolair betekent twee polen en verwijst naar de verschillende uitersten in stemming en activiteit. De extreme stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met tussendoor lange periodes van een normale stemming, maar ze kunnen ook snel achter elkaar optreden.

Hoe herken je een bipolaire stoornis?

Wanneer je last hebt van een bipolaire stoornis, ervaar je stemmingsepisodes en zijn er periodes waarin er geen klachten zijn. De stemmingsepisoden kunnen manisch, hypomanisch (lichte vorm van manie), depressief of gemengd zijn. Ze zijn niet altijd bij iedereen even nadrukkelijk aanwezig en soms moeilijk te herkennen. De bipolaire stoornis komt dan ook in allerlei varianten voor; naast de 'klassieke' bipolaire I stoornis (depressie en manie) bestaat er ook de bipolaire II stoornis (depressie met hypomanie). Je maakt dan geen manische of gemengde episodes mee. Ook kunnen er zowel tijdens een manie als tijdens een depressie soms psychotische verschijnselen optreden. Ook zelfmoordgedachten komen voor.

Kenmerken van een manie:

 • toegenomen energie
 • verminderde behoefte aan slaap
 • extreem druk en opgewonden, veel zelfvertrouwen
 • onverantwoord gedrag zoals veel geld uitgeven en risico’s nemen
 • verlies van remmingen, soms seksueel ontremd gedrag
 • het maken van heel veel (wilde) plannen
 • prikkelbare stemming
 • chaotisch en druk praten met onbegrijpelijke gedachtesprongen

Kenmerken van een depressie:

 • somber, futloos
 • slaapproblemen
 • vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • concentratieproblemen
 • piekeren

Wat is de oorzaak van een bipolaire stoornis?

In de meeste gevallen is het niet mogelijk één oorzaak te geven voor een bipolaire stoornis. Het gaat meestal om een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Uit onderzoek blijkt dat de kans om een bipolaire stoornis te krijgen voor een deel erfelijk bepaald is. Ook bepaalde lichamelijke ziekten kunnen een biologische oorzaak zijn. Maar er bestaan ook sociale oorzaken van een bipolaire stoornis. Zo kunnen negatieve gebeurtenissen die spanningen veroorzaken, zoals relatieproblemen of een overlijden leiden tot het ontstaan van een depressieve of manische episode. Dit geldt ook voor positieve gebeurtenissen, zoals een verhuizing of een geboorte. De manier waarop je omgaat met dingen die je meemaakt in het leven, bepaalt daarnaast jouw psychologische draagkracht. Hoe groter jouw draagkracht, hoe kleiner de kans op psychische problemen. Andere risicofactoren zijn het gebruik van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen.