Verwijzing

Nadat je huisarts of medisch specialist besluit dat je verdere hulp nodig hebt, stuurt de huisarts of medisch specialist een verwijsbrief naar Dimence. De verwijsbrief wordt vervolgens gecontroleerd; is de aanvraag compleet en de probleemvraag duidelijk? Daarna worden vervolgstappen bepaald. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt er contact opgenomen met jou of je verwijzer.

Als de verwijsbrief duidelijk en compleet is, nodigen wij je uit voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats, deels afhankelijk van jouw problematiek, op de voor jou dichtstbijzijnde locatie van Dimence. Wij doen altijd onze uiterste best om je zo snel mogelijk uit te nodigen voor een eerste gesprek na ontvangst van je verwijsbrief. Dit kan soms echter enkele weken duren.