Verwijzing

Nadat je huisarts of medisch specialist besluit dat je hulp nodig hebt voor je psychische problemen, stuurt hij of zij een verwijsbrief naar Dimence. De verwijsbrief wordt vervolgens gescreend; is de aanvraag compleet en is de hulpvraag duidelijk? Daarna worden vervolgstappen bepaald. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt er contact opgenomen met jou of je verwijzer. Als de verwijsbrief duidelijk en compleet is, nodigen wij je uit voor een eerste gesprek: de intake