Behandelplan

Tijdens het adviesgesprek stellen de hoofdbehandelaar en je persoonlijke behandelaar een behandelplan met jou op. Dit gebeurt aan de hand van het eerste gesprek en de door jou ingevulde ROM-vragenlijst. Je hebt inspraak in het behandelplan en in overleg met jou kunnen we besluiten het behandelplan aan te passen. In het behandelplan staat onder meer wat je hulpvraag is, wat de doelen zijn die jij wilt bereiken en welke behandeling je gaat volgen om de doelen te behalen. Ook algemene afspraken staan in het behandelplan zoals bij wie er afgemeld moet worden voor een afspraak en afspraken over de duur van de behandeling. ​

Voor mensen met angst, depressie, bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychose is de zorg vastgelegd in een zorgpad. In het zorgpad wordt benoemd welke behandelingen, gesprekken en onderzoeken er ondergaan worden om tot verbetering van jouw persoonlijke situatie te komen. Wij werken met zorgdpaden omdat het een duidelijke weergave is van wat jij van ons kunt verwachten. Zo kunnen wij gericht werken aan het herstel of de verbetering van jouw situatie en weet je precies welke stappen er gevolgd gaan worden.