Het Bosproject is een samenwerking tussen het klinische gedeelte van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence en de Stichting IJssellandschap. Binnen het SCOS worden mensen met autisme spectrum stoornissen of ADHD behandeld.

De stap naar (vrijwilligers)werk verkleinen

Voor veel klinische patiënten binnen het SCOS is de stap om (vrijwilligers)werk te gaan doen erg groot. Als onderdeel van het dagactiviteitenaanbod binnen de klinische omgeving biedt het SCOS het Bosproject aan. Door het Bosproject wordt een veilige setting gecreëerd waarin de deelnemers vrijwilligerswerk kunnen starten onder autismedeskundige begeleiding van vakbegeleider Tim Lek.

Op weg naar zelfstandigheid

Binnen het project kan goed geobserveerd worden in hoeverre de deelnemer in staat is om zelfstandig (vrijwilligers)werk te verrichten en waar ontwikkelpunten liggen. Deelnemers maken deze stap naar de maatschappij onder begeleiding met als doel om daarna eenvoudiger zelfstandig (vrijwilligers)werk of een opleiding op te pakken. 

Verder wordt letterlijk de leefwereld van de deelnemers vergroot omdat zij de klinische omgeving van het specialistisch centrum in Deventer verlaten en op grote afstand hiervan zelfstandig aan het werk gaan. 

Naast ‘gewoon fysieke arbeid’ leveren, worden er aan deze activiteit doelen gekoppeld, met het oog op een toekomst met een betaalde baan. Hiermee is de activiteit een positieve invloed binnen het behandeltraject van de deelnemers. Ondanks dat er geprobeerd wordt om de activiteit zo in te richten dat deelnemers zich veilig voelen, kan het een veeleisende activiteit zijn: er worden veel vaardigheden gevraagd van de deelnemer, bijvoorbeeld: op tijd komen, samenwerken met mensen en zelfredzaamheid door de afwezigheid van de mogelijkheid om zich terug te trekken in de eigen kamer / appartement. 

Samenwerking met Stichting IJssellandschap

Naast de autisme deskundige begeleiding is er ook altijd begeleiding aanwezig vanuit de stichting IJssellandschap. Gerrit Riezebos is het vaste aanspreekpunt voor het Bosproject. Gerrit bereidt klussen voor en helpt mee met het opstarten ervan. Samen met hem genieten de deelnemers van het koffiemoment. Daarnaast geeft Gerrit de deelnemers het vertrouwen dat zij van meerwaarde zijn in het onderhoud van het prachtige landgoed rondom de Haere. 

De samenwerking loopt inmiddels acht jaar. Dit feit bewijst dat de samenwerking voor alle partijen loont, de Stichting IJssellandschap, het SCOS maar vooral voor de klinische cliënten van het SCOS. Een klinische behandeling duurt vaak niet langer dan 24 maanden. Nieuwe klinische patiënten blijven zich opgeven voor deelname aan dit geweldige project waardoor het kan blijven bestaan! 

Koninklijk bezoek 

Op 14 september 2021 ontmoetten enkele cliënten van het Bosproject koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Lucas doet mee aan het Bosproject en was bij de ontmoeting: "Het was heel tof. Het is heel waardevol dat ze de tijd nemen voor ons en echt interesse tonen in wat je doet." Ook Carl was er bij en vertelde na de ontmoeting hoe hij het vond. 

Carl youtube

  Meer over het koninklijk bezoek lees je hier