LaudineLaudine werkt als psychiater binnen de afdelingen Opname Ouderen Zwolle en Ambulante Behandeling Ouderen Zwolle. Als psychiater is zij een spin in het web rondom de patiënt. "Het werk is erg dynamisch. Je moet binnen de ouderenpsychiatrie wel naar het hele plaatje kijken."

Het werk als ouderenpsychiater

Als psychiater is Laudine eindverantwoordelijk voor de patiënten op haar afdeling. In het geval van een opname werkt ze hierbij samen met een AIOS (arts in opleiding tot specialist). "We zorgen voor de zorgafstemming, we kijken wat er gebeurd en wat we iemand kunnen bieden. Ik hou het overzicht om zo een goede behandeling te kunnen bieden. Daarnaast houd ik me bezig met het beleid en het behandelaanbod binnen de afdeling."

Binnen de Opname afdeling is er soms sprake van zware problematiek. De intensive care unit in Zwolle is een gesloten afdeling met vijftien bedden. "We hebben verschillende veiligheidsniveaus, waarbij de begeleiding op de afdeling passend is bij de situatie. Zo hebben we een afgesloten deel binnen de afdeling waar de begeleiding soms één-op-één plaatsvindt. Daarnaast bieden we een prikkelarme omgeving.  Binnen de gesloten afdeling werken we aan een soepele overgang naar een gewone afdeling of richting huis. Hierbij kijken we naar datgene wat iemand nodig heeft. Het is echt maatwerk."

Dynamisch werk

Op de vraag wat het werk binnen de ouderenpsychiatrie zo bijzonder maakt, antwoordt Laudine stellig: "Het is heel dynamisch. Binnen gespecialiseerde poli’s zit je vaak op een eilandje, mensen komen met specifieke klachten. Binnen de ouderenpsychiatrie is er vaak sprake van multi-problematiek. Je kunt het hierbij niet maken om niet naar het hele plaatje te kijken. Naast de psychiatrische klachten spelen ook vaak somatische klachten een rol. Hier moet je oog voor hebben. De lat ligt voor veel mensen heel hoog, juist ook in de laatste levensfase. De maatschappij is hierin heel veeleisend, mensen moeten nog zoveel mogelijk meedraaien in de maatschappij. We duwen en trekken aan mensen om aan die maatschappelijke norm te voldoen. Maar dit is lang niet voor iedereen haalbaar."

We duwen en trekken aan mensen om aan die maatschappelijke norm te voldoen. Maar dit is lang niet voor iedereen haalbaar.

"Ik ben juist van mening dat je als zorgverlener bescheiden moet zijn en je bewust moet zijn van je eigen beeld. Wat verwachten we allemaal van mensen? Het gaat er om dat iemand een waardevol leven heeft. De kwaliteit van leven weegt voor veel mensen in die laatste levensfase zwaarder. Wanneer is iets goed genoeg? Dat kan ik niet voor iemand bepalen. Eigen doelen moeten centraal staan in de behandeling. We proberen mensen te leren hoe ze met hun klachten om kunnen gaan, zodat ze voor hun eigen gevoel weer een waardevol leven hebben, of dat nou wel of niet aan die maatschappelijke norm voldoet."

Wil je meer weten over (het werken in) de ouderenpsychiatrie, de ondersteuning van naasten of onze teams? Kijk dan hier

balkpaars

 

Ook interessant

In gesprek met