Gespecialiseerde zorg

Voor ieder psychisch probleem hebben wij de juiste behandeling of combinatie van behandelingen. Dit gebeurt binnen de setting die het beste bij u past. Dat kan thuis zijn, via een online behandeling, klinisch of een behandeling bij één van onze locaties. We zetten er altijd op in dat u zo snel mogelijk weer de regie over uw leven heeft. Onze overtuiging is dat door middel van de juiste zorg ieder mens een zo normaal mogelijk leven kan leiden met een psychisch probleem.

Naast onze reguliere zorg en behandelingen hebben wij bij Dimence twee specialistische centra; het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS) en het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). Beide centra hebben het TOPGGz keurmerk. Dit betekent dat beide centra voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerd, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen

Het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen (SCBS) is een specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen bij Dimence. Het SCBS verzorgt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor patiënten met een complexe bipolaire stoornis, verricht second opinions en biedt consultatie aan. Het specialistisch centrum geeft de behandeling vorm aan de hand van de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Het SCBS onderscheidt zich in de verpleegkundige behandeling en in de begeleiding van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. Het SCBS werkt nauw samen met diverse partners zoals kenniscentra, hogescholen en universiteiten en met de andere specialistische centra.

Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is er voor mensen met een zeer complexe vorm van ADHD of autismespectrumstoornis (ASS), die elders niet de juiste zorg ervaren. Ook mensen die niet gemotiveerd zijn voor behandeling ondanks de ernst van de situatie, kunnen bij het specialistisch centrum terecht. Het SCOS bij Dimence is gespecialiseerd op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en comorbiditeit en beschikt zowel over ambulante als klinische voorzieningen. Door de specialistische status komen mensen uit het hele land bij het SCOS terecht. Het SCOS fungeert ook als vraagbaak op het gebied van autisme en ADHD voor andere professionals. Het SCOS is het gespecialiseerde deel van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen van Dimence.