Experts aan het woord

Wat zegt u webangst?

Sinds een aantal maanden praat ik wekelijks mee over het inrichten van de nieuwe website van de Stichting Dimence. Leuk hoor ik u denken 'is weer eens iets anders'. Toch is dat maar zeer ten dele het geval.