Experts aan het woord

Familie

Ik heb ze niet uitgekozen, zij mij ook niet. Dat heb ik met ze gemeen. Soms kan ik iemand niet uitstaan, maar vaak ben ik blij dat ik nog zoveel familie heb. Ik ben verbonden voor het leven met hen, alleen te scheiden door de dood. Het zijn mijn bloedverwanten…

De mens achter de patiënt

Ik hoor vaak dat ik verschillende rollen heb; ik ben naast partner namelijk ook buurman, vrijwilliger, zoon, medewerker bij Dimence en Nederlander.