Experts aan het woord

Openheid op de werkvloer

Toen mijn depressie in november 2012 om de hoek kwam kijken als een onschuldig winterdipje, had ik niet voor ogen dat het mij drieënhalf jaar later nog zou belemmeren.

Goed voorbereid op vakantie met een bipolaire stoornis

Vorig jaar vertelde een patiënte, met een bipolaire stoornis, dat ze eindelijk een prettige vakantie heeft gehad.

Het contact herstellen met familie na een psychose

Vorige maand vond een familiemiddag plaats van onze Deeltijd Eerste Psychose aan de Grasdorpstraat in Zwolle. Deze familiemiddag biedt een kijkje in de keuken van de deeltijdbehandeling voor jonge mensen die een psychose hebben gekregen.

Gewoon gastvrije zorg!

Gastvrijheid is een thema wat steeds vaker terugkomt binnen de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Ook binnen de cliëntenraden is dit een terugkomend thema.

Innovaties in de zorg

Waarom zetten we digitale innovaties in tijdens de behandeling? Innoveren we omdat het moet of innoveren we omdat het kan? Vaak redeneren we van wat naar hoe en tenslotte het waarom. Ik draai het graag om.

Dag van de Ervaringsdeskundige

In Venlo wordt 22 april de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige georganiseerd.

Sterk in verbinding

Het motto van onze afdeling Specialistische Diagnostiek is 'sterk in verbinding'. En dit geeft, denk ik, heel mooi aan hoe wij onze rol zien en waar wij sterk in zijn. Onze afdeling houdt zich bezig met de ambulante hulpverlening en verslavingspsychiatrie binnen Dimence.

Wat zegt u webangst?

Sinds een aantal maanden praat ik wekelijks mee over het inrichten van de nieuwe website van de Stichting Dimence. Leuk hoor ik u denken 'is weer eens iets anders'. Toch is dat maar zeer ten dele het geval.

Pagina's