Experts aan het woord

Professionele nabijheid nabij?

Op mijn 35e ben ik nu 22 jaar 'zorgconsument' waaronder een flink aantal jaren binnen de GGZ. Ik vertegenwoordig cliënten in raden en geef regelmatig workshops, onder andere bij onderwijsinstellingen. Hierbij is wat mij betreft het houdingsaspect het belangrijkste.

Medicijnen: je maatje of je vijand?

Een patiënte vertelde dat ze nu pas bemerkte dat ze vrede had met het gebruik van medicijnen. En dat ze ook nu pas kon accepteren dat ze mogelijk de rest van haar leven medicijnen zou moeten of willen blijven gebruiken. Hoe zat het bij haar precies?

‘Mensen zijn soms bang om elkaar kwijt te raken’

Als systeemtherapeut in de verslavingspsychiatrie weet ik hoe cruciaal het is om de familie en vrienden van de cliënt die zich bij ons aanmeldt voor hulp, erbij te betrekken. Dat is ongelooflijk belangrijk voor het slagen van de behandeling.

E-health binnen Dimence, alles kán maar er gebeurt weinig

De titel van deze blog was ook de titel van mijn eindverslag voor mijn opleiding Master of Business Administration (MBA). Op 2 september heb ik met de verdediging van deze scriptie mijn opleiding afgerond. Prikkelend is deze titel wel. Kan alles? Gebeurt er vrijwel niets?

Kwaliteit van de zorg

Zelf ben ik al een behoorlijke tijd cliënt bij Dimence. Ook ben ik actief binnen cliëntenraden. Een onderwerp wat vaak terugkomt is de kwaliteit van zorg en hoe je dat dan precies meet of aantoont.

Openheid op de werkvloer

Toen mijn depressie in november 2012 om de hoek kwam kijken als een onschuldig winterdipje, had ik niet voor ogen dat het mij drieënhalf jaar later nog zou belemmeren.

Goed voorbereid op vakantie met een bipolaire stoornis

Vorig jaar vertelde een patiënte, met een bipolaire stoornis, dat ze eindelijk een prettige vakantie heeft gehad.

Het contact herstellen met familie na een psychose

Vorige maand vond een familiemiddag plaats van onze Deeltijd Eerste Psychose aan de Grasdorpstraat in Zwolle. Deze familiemiddag biedt een kijkje in de keuken van de deeltijdbehandeling voor jonge mensen die een psychose hebben gekregen.

Gewoon gastvrije zorg!

Gastvrijheid is een thema wat steeds vaker terugkomt binnen de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Ook binnen de cliëntenraden is dit een terugkomend thema.

Innovaties in de zorg

Waarom zetten we digitale innovaties in tijdens de behandeling? Innoveren we omdat het moet of innoveren we omdat het kan? Vaak redeneren we van wat naar hoe en tenslotte het waarom. Ik draai het graag om.

Pagina's