Disclaimer

Deze website is eigendom van Dimence. We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Toch kunnen we niet uitsluiten dat  sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dimence. Dimence en overige leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts of behandelaar.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dimence en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van Dimence.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Foto's zijn eigendom van Dimence.

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen op deze site zijn allemaal van patiënten of oud-patiënten. Om privacyredenen maken we gebruik van gefingeerde namen en foto’s.

Foto’s, video’s en afbeeldingen

De foto’s, video's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen zijn geen patiënten van Dimence.

Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen dan Dimence aangeboden. Dimence heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails

Alle door Dimence verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Dimence, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dimence is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het online formulier is uitsluitend bedoeld voor het stellen van algemene vragen. Vragen over je persoonlijke (psychische) situatie behandelen wij niet per e-mail. De persoonlijke gegevens die je op deze site invult, worden uitsluitend gebruikt om je bericht af te handelen. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Dimence (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Zie voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens ons privacy-statement.