Het Cluster Ontwikkelingsstoornissen (COS) werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en andere ggz-instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren. 

Voor wie?

Het COS is vooral actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor professionals die mensen met autisme of ADHD behandelen. Samen met de verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het COS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit.

Deskundigheid

Binnen het COS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

TOPGGz keurmerk
Top GGz
Het TOP GGz keurmerk is toegekend aan het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). Het betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde, innovatie patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Het SCOS is het gespecialiseerde deel van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen van Dimence.